Pedicurepraktijk

Roely voor in’t Holt            ( medisch pedicure)

Laat uw voeten mijn zorg zijn!!

Roely Voor in ‘t Holt
Boerhaavestraat 20
9501 HE STADSKANAAL
tel: 0599-650685
mobiel: 06-29458881

 

     Like mijn
    facebookpagina

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en

2.  het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen.

 

Pedicurepraktijk Roely Voor in’t Holt noteert (persoons)gegevens van haar klanten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat hier om NAW-gegevens en contactgegevens. Daarnaast worden gegevens genoteerd over voetgerelateerde klachten of wensen. Ontwikkelingen op dit gebied worden na elke behandeling genoteerd om de voortgang van deze klachten of wensen inzichtelijk te krijgen.

Bovengenoemde (persoons)gegevens worden genoteerd op een klantenkaart. Deze klantenkaart is te allen tijde inzichtelijk. Aanvullingen en wijzigingen met betrekking tot de genoteerde (persoons)gegevens worden direct aangepast.
De gegevens zijn alleen bedoeld voor het kundig en juist kunnen uitvoeren van de pedicurewerkzaamheden. De gegevens worden
nooit doorgegeven aan derden en worden strikt vertrouwelijk behandeld.  Gegevens van klanten worden maximaal drie jaar bewaard na het laatste bezoek van een klant.